Arbeidsongeschiktheid.

Is mijn gezin voldoende beschermd?

Arbeidsongeschiktheid

Tijdens deze fase staan we stil bij het scenario arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte en/of ongeval. Ook hier gebruiken we de gegevens uit onze case van de heer en mevrouw Janssens Willems, een zelfstandige uitbater van een frituur in hoofdberoep.

Ter info eerst een korte schets van de huidige regelgeving:
Als zelfstandige gaat een behoorlijk deel van uw inkomen naar de bijdragen voor de sociale zekerheid. In ruil voor deze bijdrage wordt dan o.a. een vervangingsinkomen voorzien bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Het is zeer belangrijk om hier bij stil te staan want zoals het cijfermateriaal illustreert staan de forfaitaire uitkeringen niet in verhouding tot het werkelijke inkomen en aldus vaak ook niet toereikend voor u en uw gezin. Het staat vast dat hoe meer u verdient des te groter uw inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid zal zijn.

Hoe worden de uitkeringen berekend? De uitkeringen worden berekend op dagbasis (maandbedragen op basis van 6 dagen per week en 26 dagen per maand). Dus geen uitkeringen op zondag.

Kan u altijd genieten ? Neen. De minimumvaliditeit om een volledige uitkering te kunnen genieten bedraagt 67 %. Om een verhoogde uitkering te kunnen genieten moet u uw activiteiten stopzetten.

Ziehier een overzicht van de uitkeringen:

Overzicht uitkeringen   Met gezinslast Alleenstaand Samenwonend
Jaar 1 1e maand € 0,00 € 0,00 € 0,00
Primaire ongeschiktheid Van 2e tem 12e maand € 53,99 € 40,81 € 33,13
Vanaf 2e jaar invaliditeit Vanaf 2e jaar € 53,99 € 40,81 € 33,13
  Bij stopzetting beroepsactiviteiten € 53,99 € 43,21 € 37,05
  Zonder stopzetting bedrijf 54 % € 40,81 € 33,13

Bij invaliditeit zal uw inkomen een flinke deuk krijgen. Een bijkomende bescherming is hier dus zeker aangewezen waardoor dit probleem opgelost is.
Wij bekijken met u wat mogelijk is om uw gezin te beschermen.

In onze voorbeeldcasus van de heer en mevrouw Janssens Willems, heeft de heer Janssens een gewaarborgd inkomen onderschreven t.b.v. 2 400 euro per maand. Maar uit onze grafiek blijkt het inkomen, ondanks deze verzekering, met bijna 10 000 euro per jaar daalt! Dit is een situatie om in detail te bekijken en waar nodig bij te sturen.

Situatie voor overlijden

Situatie na overlijden

WHATSMYNUMBER
Wim Van Kerckhoven
Hoogzand 17
2235 Hulshout

Telefoon +32 16/699437
Fax +32 16/697132
Mail info@whatsmynumber.be
Kantooruren
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:
Consultatie enkel na afspraak

Geïnteresseerd in onze
dienstverlening? Wenst u
vrijblijvend meer informatie?