Inventaris.

Persoonlijke balans van uw vermogen.

Inventaris

Zoals vermeld op onze homepagina bieden wij u een stappenplan aan waarvan inventarisatie de tweede en misschien wel de belangrijkste stap is in ons analyseproces.

Vrij vertaald maken wij een vermogensbalans op van al uw bezittingen en schulden, alsook een cashflow analyse van uw inkomsten en uitgaven. Dit is perfect te vergelijken met het opstellen van een jaarrekening voor een onderneming.

Trouwens, vindt u het logisch dat bedrijfsleiders jaarlijks heel wat tijd en moeite besteden aan de opmaak van de jaarrekeningen van hun onderneming maar het inventariseren en analyseren van hun privé-vermogen achterwege laten? Geen tijd? Geen zin?

Wist u dat er jaarlijks ongeopende financiële informatie in schoendozen of ringmappen verdwijnt? Toch bevatten deze documenten, bijvoorbeeld het uittreksel van een groepsverzekering of aanslagbiljet personenbelasting, zeer waardevolle informatie om u inzicht te geven in uw financiële situatie. Het loont altijd de moeite deze te groeperen en in detail te bestuderen.

Wij analyseren al uw financiële documenten en maken een persoonlijke balans op van uw vermogen door middel van ons zelf ontwikkelde programma FARO. U ontvangt een heldere en overzichtelijke vermogensbalans waarvan je hieronder een voorbeeld kan terugvinden. Deze cijfers zijn fictief en gebaseerd op een situatieschets die kan je terugvinden onder de rubriek Cases. Het voorbeeld is de case van de heer en mevrouw Janssens Willems.

Overzicht netto vermogen

U hebt ongetwijfed vragen aangaande uw persoonlijke financiële toestand? Deze inventaris biedt een onmisbare rationele tool voor het beantwoorden ervan. Gemoedsrust krijgt u er gratis bovenop.

WHATSMYNUMBER
Wim Van Kerckhoven
Hoogzand 17
2235 Hulshout

Telefoon +32 16/699437
Fax +32 16/697132
Mail info@whatsmynumber.be
Kantooruren
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:
Consultatie enkel na afspraak

Geïnteresseerd in onze
dienstverlening? Wenst u
vrijblijvend meer informatie?