Overlijden.

Hoeveel bedraagt mijn erfbelasting?

Overlijden

Het tweede scenario dat wij analyseren is dat van het overlijden van u en/of uw partner.

Waarom is dit nu zo belangrijk?

  • 1: Het is belangrijk na te gaan of in geval van overlijden uw gezin voldoende beschermd is tegen het inkomstenverlies ingevolge het overlijden van u en/of uw partner. Financiële tekorten zijn absoluut te vermijden.
  • 2: Bovendien is het aangewezen na te gaan welke kapitalen vrijkomen ingevolge dit overlijden en waar deze terechtkomen via de nalatenschap. Dit laatste hangt o.a. af van het al dan niet aanwezig zijn van een huwelijkscontract en/of testament.
  • 3: Tenslotte maken we een indicatieve berekening van de te betalen successierechten. Zoals je wellicht wel weet kunnen deze in Vlaanderen oplopen tot 27 procent ! Gelet op de huidige stand rentevoeten op de financiële markten duurt het meer dan een decennium om dit terug te verdienen. Door schenkingen en of andere technieken kunnen deze belastingen vaak verminderd worden.

Ziehier een grafische weergave van de synthese overlijden van de heer Janssens uit onze voorbeeldcase van de heer en mevrouw Janssens Willems.

In gevolge van een afwezigheid van een huwelijkscontract valt een groot gedeelte van het roerend vermogen in nalatenschap, waardoor nu reeds 173 250 euro toekomt aan de kinderen. Aangewezen of niet, dit valt uiteraard te bespreken.

Situatie voor overlijden

Situatie na overlijden

WHATSMYNUMBER
Wim Van Kerckhoven
Hoogzand 17
2235 Hulshout

Telefoon +32 16/699437
Fax +32 16/697132
Mail info@whatsmynumber.be
Kantooruren
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:
Consultatie enkel na afspraak

Geïnteresseerd in onze
dienstverlening? Wenst u
vrijblijvend meer informatie?