Pensioen.

Ben ik financieel onafhankelijk?

Pensioen

Het derde en volgens mij het belangrijkste scenario is dit waarbij wij een inschatting maken hoeveel iemand nodig heeft (lees: the number) om op 65 jarige leeftijd financieel onafhankelijk te zijn. Dit cijfer is echter zo persoonsgebonden dat het voor iedereen anders is. Alles hangt uiteraard af van de gewenste levensstandaard maar gelet op de beperkte pensioenbijdragen voorzien we best zelf een bijkomend pensioenkapitaal.

Eerst enkele ontnuchterende cijfers:

Hoeveel bedraagt bijvoorbeeld het maximum pensioen?

Maximum pensioen na volledige loopbaan
Categorie Werknemer Zelfstandige
Gezin € 2 761,48 € 1 560,62
Alleenstaande € 2 209,19 € 1 248,49

Alleen rekenen op je wetelijke pensioenbijdrage is dus gelet op de stijgende kost van onze levensstandaard geen optie. Wij zullen allemaal een extra inspanning moeten leveren voor het opbouwen van een extra pensioenkapitaal.

Pensioensparen

Het is dus belangrijk als gezin een berekening te laten maken van the number. Eenmaal deze berekening gemaakt kunnen we ook uw andere dromen in kaart brengen want alles uitstellen tot 65 jaar is ook niet aangewezen. Onze cashflowanalyse in ons model kan gebruikt worden om uw persoonlijk financieel routeplan uit te stippelen.

Het is belangrijk als gezin een berekening te laten maken van the number.

Ziehier het overzicht an het netto vermogen uit onze case van de heer en mevrouw Janssens Willems:

WHATSMYNUMBER
Wim Van Kerckhoven
Hoogzand 17
2235 Hulshout

Telefoon +32 16/699437
Fax +32 16/697132
Mail info@whatsmynumber.be
Kantooruren
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:
Consultatie enkel na afspraak

Geïnteresseerd in onze
dienstverlening? Wenst u
vrijblijvend meer informatie?