Wie zijn wij?

Korte biografie.

A dream without a plan is just a wish


Hallo,

Mijn naam is Wim Van Kerckhoven en ben 49 jaren oud. Ik ben sinds 1999 gelukkig getrouwd met mijn echtgenote Ann en samen hebben we 2 schatten van kinderen, Eline en Hendrik. Ik heb bovendien het geluk om samen met broer Dirk en schoonzus Ingrid een familiebedrijf te leiden.

Ons zakenkantoor werd in 1969 opgestart door mijn beide ouders en ben er trots op dat wij als familie bijna een halve eeuw advies geven inzake bank en verzekeringen.

Een kantelmoment in mijn loopbaan was echter de financiële crisis die startte in augustus 2007 en waarvan we nu nog steeds de gevolgen dragen. De financiële crisis mondde uit in een wereldwijde economische crisis met een ongeziene monetaire politiek tot gevolg. De transitie naar een nieuwe en andere wereld was gestart waarin de oude spelregels moeten plaats ruimen voor nieuwe. Andere paradigma’s zoals technologie en vertrouwen zullen de wereld beheersen.

Voor geïnteresseerden kan ik het boek van Herman Toch getiteld Transformeren om te overleven ten zeerste aanbevelen. Ik stelde naar aanleiding van dit boek ons beroep als bankagent en verzekeringsmakelaar in vraag en kwam tot de conclusie dat in onze sector persoonlijk advies op maat in de toekomst van cruciaal belang zal zijn en dat producten beter moeten afgestemd worden op deze noden. Geld beleggen moet dus bijvoorbeeld gebeuren in functie van een hoger doel.

De naam van onze website whatsmynumber verwijst bijvoorbeeld naar een cruciaal persoonlijk getal dat weergeeft hoeveel iemand nodig heeft om een zorgeloze oude dag te kunnen beleven zonder aan levensstandaard te moeten inboeten. Belangrijk ! Niet ? Beleggen in functie van dat doel geeft veel meer zin aan het beleggen op zich. Advies inzake bank en verzekeringen is zeer belangrijk en onmisbaar voor elk gezin maar andere domeinen zoals pensioenen en successierechten hierbij betrekken maken het plaatje volgens mij completer.

In 2014 besloot ik dan ook mij te specialiseren in financiële planning, een vakgebied waarin al deze domeinen behandeld worden. Het eerste jaar van mijn opleiding is reeds achter de rug en in 2016 zal ik mijn diploma Master personal financial planning behalen. Naast de theoretische benadering van al deze domeinen wil ik als financiële routeplanner meer doen voor mijn cliënten. Graag wens ik gezinnen op financieel gebied begeleiden richting pensioenleeftijd. De toekomst positief bekijken en trachten zoveel mogelijk wensen en dromen van mensen te realiseren is zeker zo belangrijk.

Tot hier in een notendop wat mijn drijfveer is om deze dienstverlening op starten. Een nieuwe wending in mijn loopbaan is gestart en kijk er al naar uit om de eerste plannen uit te rollen. Dit zal gebeuren aan de hand van eigen ontwikkelde tool (FARO) waarin alle gegevens van een cliënt kunnen ingebracht worden. Het resultaat hiervan is een persoonlijk rapport dat als basis kan dienen voor belangrijke financiële beslissingen, vandaag maar ook in de verre toekomst.

Tenslotte wil ik eindigen met een dankwoordje.

In eerste instantie wil ik mijn familie (lees ook collega's) en in het bijzonder mijn echtgenote Ann oprecht bedanken. Er is de laatste 2 jaar veel (vrije) tijd besteed aan de ontwikkeling van dit project zowel qua vorming als qua ontwikkeling.

Ook dank aan Herman Toch die met zijn boek de aanzet heeft gegeven om mezelf in vraag te stellen en ons businessmodel aan te passen aan de nieuwe wereld. Niet alleen zijn boek maar ook de gesprekken met hem waren super inspirerend.

Frank, jij ook bedankt voor je input bij de ontwikkeling van het logo en de positieve feedback. Ik ga zoals jij geadviseerd hebt het nu gewoon doen.

Ik dank ook Dédé en Erwin voor hun input. Het kunnen terugvallen op mensen met veel bedijfservaring is voor mij heel belangrijk geweest.

En last but not least dank ik Bart voor het meedenken en het ontwikkelen van ons model. Dit was de ontbrekende schakel in het ganse verhaal. Dit programma wordt onze vuurtoren !

Wim Van Kerckhoven
WHATSMYNUMBER
Wim Van Kerckhoven
Hoogzand 17
2235 Hulshout

Telefoon +32 16/699437
Fax +32 16/697132
Mail info@whatsmynumber.be
Kantooruren
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:
Consultatie enkel na afspraak

Geïnteresseerd in onze
dienstverlening? Wenst u
vrijblijvend meer informatie?