Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Onze aanpak

Vanuit een inventaris van de financiële toestand van uw gezin, komen een aantal inzichten naar voor. Op basis hiervan, kunnen wij u perfect adviseren welke stappen u nog kan nemen om te zorgen voor een optimale bescherming van uw gezin. Focus ligt hierbij zoals steeds op het afdekken van drie belangrijke risico’s:

  • Overlijden
  • Invaliditeit
  • Verlies levensstandaard na pensioen

Overzicht

Een volledige oplijsting van je vermogen, schulden en leningen is onmisbaar om opportuniteiten tot verbetering te detecteren. We maken dus een integrale balans op, overzichtelijk te raadplegen op het online myFaro softwareplatvorm.

Bij deze stap hoort ook een accurate inschatting van hoe uw vermogen zal evolueren, rekening houdend met een brede waaier aan relevante economische parameters zoals inflatie, rentestanden, aandelenmarkten…

Inzicht

Het leven zit vol aangename en minder aangename verrassingen. Ongetwijfeld zijn er bepaalde scenario’s waarop u proactief wilt anticiperen. Vanuit de balans uit de vorige stap schetsen we de financiële impact van deze scenario’s zoals erfbelasting bij overlijden, vervangingsinkomen bij invaliditeit…

Advies

Kwamen er in de vorige stap bepaalde doelen of bezorgdheden aan de oppervlakte? Dan gaan we samen op zoek naar gepaste manieren om die dromen te realiseren of om te beschermen wat je dierbaar is. Denk aan: overdragen van vermogen, vroeger stoppen met werken, een tweede verblijf in het buitenland…

Actie

Ondertussen weten we hoe uw situatie eruit ziet en kennen we uw dromen en bekommernissen. We weten ook welke acties er nu genomen kunnen of zelfs móeten genomen worden. Onze persoonlijke aanpak, met intensief face to face overleg als handelsmerk, garandeert u de optimale ondersteuning bij het doorhakken van cruciale knopen.

Resultaat

De acties die we hebben ondernomen zullen een impact hebben op de inventaris uit de eerste stap. Financiële coaching is geen momentopname: het is een gezamenlijk traject. Vandaar dat wij permanent uw situatie updaten via het onlineplatvorm myFaro. In onze jaarlijkse gesprekken volgen we op of de uitgestippelde koers nog steeds gevolgd wordt, en sturen we zo nodig bij.

In onze jaarlijkse gesprekken zorgen wij dat u weet dat uw uitgestippelde koers nog steeds gevaren wordt. Vinger aan de pols dus, met financiële gemoedsrust als ultiem resultaat.

In 2017 richtte ik mijn eigen bouwbedrijf op. Door het financieel overzicht dat What’s My Number voor mij maakte werd al snel duidelijk dat ik als zelfstandige zelf moest instaan voor mijn pensioen, mijn eigen bescherming, en die van mijn gezin.

De aanpak van What’s My Number stelt mij gerust, ik kan me focussen op wat ik goed en graag doe. Terwijl mijn vaste contactpersoon door en door op de hoogte is van de situatie van mijn zaak en gezin.

Ben Thijs, oprichter Bouwwerken Ben Thijs

Wie is What’s my number?

Een team van zeven, drie mensen op de baan, en vier echte werkers op kantoor, zorgt er elke dag voor dat u perfect beschermd bent.

Elk met onze eigen doorgedreven expertise en specialiteit, maar allemaal met dezelfde drive, staan wij klaar om u bij te staan.

Ons verhaal